ล่องเรีอชมบัวแดงพร้อมที่พักสวยโอบล้อมด้วยธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์

โปรแกรมล่องเรือชมทะลบัวแดง  1500 บาท สำหรับ 2 ท่าน  พร้อมที่พักอาหารเช้าฟรี พร้อมรถรับส่งทะเลบัแดง  ชากาแฟน้ำดื่ม และของว่างฟรี
Visitors: 4,153