ที่พัก+ ล่องเรือชมทะเลบัวแดง

  

ล่องเรือชมทะเลบัวแดง พร้อมที่พัก  ราคา  1500  บาท   


รายละเอียดโปรแกรม

วันที่1   พักค้างคืน นอนห้องแอร์หรู บรรยากาศบ้านสวน ที่วิลเลจโฮมสเตย์    พร้อม  ชา กาแฟ อาหารว่าง และ นำ้ดื่ม .  อาหารเย็น ท่านละ 200 บาท อาหาร 3 อย่าง ข้าวสวย  ผลไม้ ชากาแฟ น้ำดื่ม หากต้องการทานมื้อเย็นกับเรา  โปรด จองล่วงหน้า 

วันที้่2   06:10 น เดินทางไปท่าเริอบ้านเชียงแหว พบกันทื่่ด้านหน้าวิลเลจโฮมสเตย์ โดยรถยนต์ส่วนตัวใช้เวลาเดินทางประมาณ  2 นาที

           มีน้ำดื่มและของว่างแจกฟรี  

ใช้เวลาล่องเรือถ่ายรูป ประมาณ 90 นาที

  

ราคานี้รวม รถรับส่้งจาก วิลเลจโฮมสเตย์ไปท่าเรือทะเลบัวแดงบ้านเชียงแหว และค่าล่องเรือชมทะเลบัวแดง ของว่าง และนำ้ดื่มสำหรับ2 ท่าน   

                                           รับส่งสถานีรถบัสกุมภวาปี   200  บาท

                                           รับส่ง สถานีรถบัสอุดรธานี   700  บาท

                                           รับส่องสนามบิน อุดรธานี     1000 บาท  

  

 

 

 

Visitors: 4,153