ล่องเรือชมทะเลบัวแดง

 หมู่บ้านท่องเทียว Otop นวัตวิถี / ทะเลบัวแดงบ้านเชียงแหว

ประวัติหมู่บ้าน

บ้านเชียงแหวตั้งเป็นหมู้บ้านเมื่อปี 2435 เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากร 1000 หลังคาเรือน  การตั้งบ้านเรือนรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชื่อหมู่บ้านตั้งตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นการนำเอาชื่อเซียงน้อยที่อาสา ที่ชำแหละเนิ้่อกระรอกเผือก มารวมกับคำว่า "แหวะ" หรือ "แหวก" (ภาษาอีสาน)   เซียงแหว เป็นชื่อหมู่บ้านว่า ต่อมากลายเป็น  "บ้านเชียงแหว"  ที่ได้เล่าขานถึงในตำนานผาแดงนางไอ๋ และ ฟังเพลงเพราะๆ เล่าเรื่องตำนานจากคุณพรศักดิ์ ส่องแสง กันค่ะ


พื้นที่การปกครองแบ่งเป็น 5 หมู่บ้าน หมู่ 1,2,7,11 และ 12 


Visitors: 4,155